Taxirit en arbeidstijden registreren (Boordcomputer Taxi, BCT)

Binnenkort moet elke straattaxi een boordcomputer voor taxi’s (BCT) hebben. Dit apparaat registreert de taxiritten en de arbeidstijden. Hierdoor kan de overheid taxibedrijven beter controleren.

Subsidie aanschaf BCT

Als taxibedrijf kunt u subsidie krijgen om de BCT te kopen. Per boordcomputer krijgt u een subsidie van €600. U mag subsidie aanvragen voor elke boordcomputer die is goedgekeurd door de RDW. Voorwaarde is dat het kenteken van de taxi op uw naam staat.

Start inbouw boordcomputer vanaf april 2013

Fabrikanten en leveranciers starten in het voorjaar van 2013 met de levering van de BCT. De boordcomputers moeten eerst een typegoedkeuring door de RDW krijgen. Daarvoor moeten ze voldoen aan de eisen voor bijvoorbeeld (software)beveiliging.

De inbouw van de boordcomputers begint in het voorjaar van 2013. Na de inbouw wordt de BCT geactiveerd. Dit mag alleen in daarvoor erkende werkplaatsen. Daarna is de boordcomputer klaar voor gebruik. De RDW registreert alle boordcomputers die zijn geactiveerd.

Voordelen boordcomputer voor taxibedrijven

Het is verplicht om de gegevens over taxiritten en arbeidstijden goed te registreren. Veel taxibedrijven doen dit nu nog handmatig. Dit kost tijd en is fraudegevoelig. De boordcomputer registreert de gegevens digitaal. Dit heeft een aantal voordelen:

 • u      bent minder tijd kwijt aan administratie;
 • u      kunt sneller zien hoe (vaak) uw taxi’s worden ingezet;
 • het      is eenvoudiger om uw gegevens door te geven aan de Belastingdienst;
 • de      overheid kan de taxibedrijven beter controleren. Oneerlijke concurrentie      door taxibedrijven die zich niet aan de regels houden, krijgt zo minder      kans.

De boordcomputer werkt naast de taxameter, maar kan hier ook aan worden gekoppeld.

Voordelen boordcomputer voor de klant

De boordcomputer maakt het taxivervoer betrouwbaarder. Zo worden ook de GPS-coördinaten van de taxirit op de ritbon vermeld. Dit helpt de klant om achteraf nog beter te controleren of hij goed is vervoerd. De BCT zorgt hiervoor.

Boordcomputer contractvervoer vanaf 2015 verplicht

Vanaf 1 februari 2015 is de boordcomputer ook voor contractvervoer verplicht. De invoeringstermijn voor contractvervoer is langer, omdat bedrijven hier met langjarige contracten werken. Bij het afsluiten van die contracten kon nog niet altijd rekening worden gehouden met de kosten van de boordcomputer.

TaxiArbeids-, rij- en rusttijden

Pauze

Een pauze is een periode van tenminste 15 aaneengesloten minuten waarmee de dienst wordt onderbroken en er niet gewerkt wordt.

Voor taxivervoer geldt voor wat betreft het genieten van pauzes het pauzeartikel van de Arbeidstijdenwet. Dat houdt in:

 • Bij      meer dan 5,5 uur arbeid moet de arbeid worden onderbroken met een pauze      van minimaal 30 minuten, die kan worden gesplitst in twee pauzes van 15      minuten;
 • Bij      meer dan 10 uur arbeid moet de arbeid worden onderbroken met een pauze van      minimaal 45 minuten. Deze kan worden gesplitst in pauzes van elk tenminste      15 minuten;
 • Bij      een collectieve regeling (CAO) kan van punt 1 en 2 worden afgeweken. In      dat geval moet de werkgever de arbeid dusdanig organiseren, dat wanneer de      werknemer meer dan 5,5 uur arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt      onderbroken door een pauze van tenminste 15 minuten.

Zie ter verduidelijking onderstaand schema Pauzeregeling Taxi.

Dagelijkse rusttijd

De regels kennen een ‘normale’ en een ‘verkorte’ dagelijkse rusttijd:

 • Normale      dagelijkse rusttijd: een periode van minimaal 11 uur aaneengesloten rust.      Deze mag gesplitst worden in 2 perioden:
       – 1e periode van minimaal 3 ononderbroken uren;
       – 2e periode van minimaal 9 ononderbroken uren.
 • Verkorte      dagelijkse rust: een periode van minimaal 9 uur, en minder dan 11 uur,      aaneengesloten rust. Tussen twee wekelijkse rusttijden mag er drie keer      een verkorte dagelijkse rust plaatsvinden.

Wekelijkse rusttijd

Ook de wekelijkse rusttijd kent een ‘normale’ en een ‘verkort’ variant:

 • Normale      wekelijkse rusttijd: periode van minimaal 45 uur aaneengesloten rust;
 • Verkorte      wekelijkse rust: periode van minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits      gecompenseerd voor het einde van de derde week)
       In iedere periode van twee weken dient:
       2 x een normale wekelijkse rusttijd genoten te worden;
       óf 1 x een normale en 1 x een verkorte wekelijkse rusttijd genoten te      worden.

Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd te beginnen.

Wettelijke regels

Deze regels zijn van Europese oorsprong en zijn voor taxivervoer in Nederland via het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) verplicht gesteld.

Beleidsregel en boetecatalogus

In de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer (gewijzigd op 9 mei 2012) staat beschreven in welke gevallen de ILT een boete op mag leggen bij overtredingen van rij- en rusttijden en controlemiddelen. In de boetecatalogus staan de hoogtes van de boetes vermeld.
 

Handhavingsbeleid ATB-v

Dit document beschrijft het handhavingsbeleid ATB-v van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit beleid richt zich met name op de manier waarop de ILT handhaaft tijdens bedrijfsinspecties van ondernemingen in het bus- en goederenvervoer.